The 2018-19 Detroit Red Wings

The 2018-19 Detroit Red Wings

#41 Luke Glendening